Urszula Teperek

Urszula Teperek portret
Urszula Teperek urodziła się w 1985 roku w Warszawie. Jest absolwentka Edukacji Artystycznej warszawskiej APS. Dyplom z malarstwa obroniła w pracowni prof. Marzanny Wróblewskiej.  Stypendystka programu Kreator Innowacyjności realizowanego w San Francisco, na Uniwersytetach Stanford, oraz Berkeley. Od wielu lat współpracuje z Desa Unicum, Sopockim Domem Aukcyjnym, Art in House, oraz Saatchi Art. Jej prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą: w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii.  Jak mówi artystka: „W obrazach zestawiam dynamikę ciała ludzkiego z pustą czystą przestrzenią. Ciało traktuje jako nośnik myśli. Poprzez graficzne uproszczenia przekształcam ludzkie formy w linie i płaszczyzny koloru.    “Twórczość Urszuli Teperek skupiona jest wokół fenomenu ludzkiego bytu, a w szczególności postaci kobiet. Prace artystki  są przestrzenią wolności niczym z pogranicza jawy i snu, realności i iluzji, świadomości i nieświadomości. Proces powstawania obrazu jest jednocześnie wyprawą w głąb myśli. Tak jak i one, materia malarska również ulega nagłym zmianom pod wpływem pewnych refleksji, czy skojarzeń. Artystka dokonuje analizy rzeczywistości, a następnie syntezy, po czym przenosi ten proces na płótno. Akt tworzenia i jego rezultat materializują się w postaci czystego, często minimalistycznego obrazu. Prace pozbawione są zbędnych elementów. Poprzez syntezę artystka dąży do uchwycenia esencji, wyabstrahowania, wyodrębnienia, tego co najważniejsze, oddania nastroju, emocji, relacji. Redukcja powoduje oderwanie od kontekstu, tak aby wzrok widza dryfował i skupiał się na kształtach, formach i kolorze.”